Društvo električnih kolesarjev Slovenije

Polnilno-servisne postaje za e-kolesa

Društvo deluje neprofitno. Ker sledimo poslanstvu vzpostavitvi mreže e-mobilnosti, sodelujemo s ponudniki kolesarskih polnilnih in polnilno servisnih postaj, da lahko neodvisno svetujemo pri odločitvi izbire tipa primerne polnilne postaje.

Izkušnje kažejo, da se občine velikokrat odločajo samo o postavitvi polnilne postaje, ne glede na ponudnika.

Z našimi izkušnjami preverimo in svetujemo, kateri tip postaj je primeren za vašo občino, tako za e-kolesarje kot turistično ponudbo.

Uporaba polnilnih, servisnih in polnilno servisnih postaj je priporočena na javnih mestih: ob kolesarskih poteh, bike parkih, kampih, pred hoteli, v mestnih središčih in ostalih turističnih destinacijah, predvsem tam kjer se zadržuje ali potuje večje število kolesarjev.

Servisne postaje (SP) – so opremljene z orodjem za osnovno popravilo kolesa, nosilcem za dvig kolesa in ponavadi z ročno tlačilko z manometrom

Polnilne postaje (PP)– ponujajo možnost polnjenja električnega kolesa vtičnice, nekateri modeli tudi opcijo sočasnega polnjenja mobilnega telefona brezžično ali preko vhoda USB.

Servisno polnilne postaje (SPP)– kombinacija polnilnice z orodjem za osnovno popravilo kolesa

V nadaljevanju so zbrani ponudniki polnilnih postaj e-koles v Sloveniji (seznam redno ažuriramo).

Društvo kot poslanstvo vzpostavlja mrežo polnilnih postaj Slovenije s proceduro PPP: procedura polnilne postaje

Na voljo je brezplačna procedura PPP. Na povabilu predstavimo možnosti:

  1. v sodelovanju zNCPjem (nacionalni center za upravljanje prometa) predstavimo rešitev in možnosti uporabe nacionalnega net zemljevida polnilnih postaj e-koles izven sistema izposoje
  2. (na željo) pripravimo prilogo k stebru kolesarstva CPSa za polnilne postaje, ki se umeščajo na novo
  3. preverimo kolesarke občine in možne povezave, ker društvo prireja organizirano in vodeno kolesarjenje članov in vseh, ki želijo kolesarit kot možne izhodišče točke
  4. predstavimo možnosti ponudbe društva če obćina sodeluje pri ETM

po opravljeni proceduri pošljemo evidečni zapisnik

Več rešitev, ponudnikov in primerjava med njimi je na voljo v spodnji tabeli (ponudniki po abecednem vrstnem redu)

Tip izdelka v ponudbi: SP- servisna postaja, PP- polnilne postaje, SPP-servisno polnilne postaje

Spletni naslovi ponudnikov

AtrivaBicikletoBike EnergyHoa ProjektMaitimMantiskaluue-kolesar.si
KLIK KLIK KLIK KLIK KLIK KLIK KLIKKLIK

Zgoraj zbrani ponudniki polnilnih postaj so v ceni od cca. 2.000€ pa do 7.500€ (cena se spreminja glede na znane pogoj, to so samo informativne cene). Na ceno vpliva  izvedba postaje, materiali, specifične zahteve naročnika itd.

Ob našem brezplačnem svetovanju, predstavimo posamezno postajo, razlike, strokovno pomoč ipd., končno odločitev in naročilo ja v domeni kupca in ponudnika. Na vašo željo organiziramo postavitev postaje z lokalnimi izvajalci.

Društvo se NE financira od prodaje polnilnih postaj, ker ne nastopa v pravnem prometu. Društvo s svojim delom sledi cilju e-mobilnosti za katero pa je predpogoj zadostno število polnilnih postaj za premik e-kolesarjev od točke A to točke B.

Pomakni se na vrh