Društvo električnih kolesarjev Slovenije

Celostna prometna strategija

Potovali bomo udobneje, živeli bomo bolje. Nacionalne smerince za pripravo Občinske celostne prometne strategije.

Društvo ponuja sodelovanje v stebru kolesarstva v širšem smislu. Steber kolesarstva obdelamo po zahtevah CPSa občine in izdelamo poglavje.

Pomakni se na vrh